سامانکس

مشتری گرامی

در صورت ثبت نام غیر حضوری (ثبت نام خارج از کارگزاری ) نام و نام خانوادگی ، کد ده رقمی سجام و کدملی خود را به شماره 09218269313 تلگرام و یا واتسپ نمایید

باتشکر واحد پذیرش